Anarkali Has no Balance

Anarkali Has no Balance
Browse More Pics


Anarkali Has no Balance

Anarkali: Tell to Jahan Pana i have no more balance! Kyun rakhe phir phone anarkali balance nahi hai tou