Kitte ki hai yeh T- shirt

Kitte ki hai yeh T- shirt
Browse More Pics


Kitte ki hai yeh T- shirt

bawa mai t-shirt khareeda malbari ki shop se,kitte hai beta, woh 9 dirham ki hai, dost pocha kitte ki hai mama t-shirt 200 dirham ki hai bay....