Akad Toh Sab mein Hoti hai!

Akad Toh Sab mein Hoti hai!
Browse More Pics


Akad Toh Sab mein Hoti hai!

Kisi ne kya khoob kaha hai akad toh sab mein hoti hai per jhukta wahi hai jisko rishtaon ki fikar hoti hai!